மறைமாவட்டங்கள்

இந்திய மறைமாவட்டக் குருக்கள் பேரவையின் 2024-ஆம் ஆண்டிற்கான அருள்பணித் திட்ட அறிக்கை

இந்திய மறைமாவட்டக் குருக்கள் பேரவை, 20-வது தேசிய ஆலோசனைக் குழு கூட்டம் சனவரி 23-25 ஆகிய நாள்களில் ஜெய்ப்பூர் மறைமாவட்ட மேய்ப்புப்பணி நிலையத்தில் நடைபெற்றது. ‘அரசியலமைப்பு மற்றும் Read More