ஆலயம் அறிவோம்

இறைவேண்டலில் மன்னிப்பு!

இறைவேண்டலின் பல பரிமாணங்களுள், இறைவேண்டலின் அடிப்படைக் கூறுகளான ஆராதனை, இறைப்புகழ்ச்சி, மன்னிப்பு, மன்றாட்டு, அர்ப்பணம் ஆகிய ஐந்தையும் நாம் ஆய்வு செய்கிறோம். ஆராதனை, இறைப்புகழ்ச்சிக்கு அடுத்து Read More

வாழ்வு தரும் விருந்து                   

“அவர்கள் பந்தியில் அமர்ந்து உண்டு கொண்டிருந்த பொழுது, இயேசு அப்பத்தை எடுத்து கடவுளைப் போற்றி, அதைப் பிட்டு அவர்களுக்குக் கொடுத்து ‘இதைப் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்; இது எனது Read More

தெய்வீகத் தடங்கள் – 2

“நீங்கள்  எவ்வளவு வலிமை உள்ளவர் என்று உங்களுக்குத் தெரியாது. “வலிமையுடன் இருப்பதுதான் உங்களுக்கு ஒரே வழியாக இருக்கும் வரையில்...” 

- பாப் மார்லே.

அனுபவம், கற்பனையை Read More

இறைவேண்டலில் புகழ்ச்சியும், நன்றியும்!

இறைவேண்டலின் ஐந்து அடிப்படைக் கூறுகளில் முதன்மையானது ஆராதனை என்பதைக் கடந்த இதழில் ஆய்வு செய்தோம். அடுத்து வருவது இறைப்புகழ்ச்சி. இறைவேண்டலில் மிகவும் இனிமையானது, எளிதானது, மகிழ்ச்சி Read More

2. இறைவேண்டலில் ‘ஆராதனை’

இறைவேண்டலின் பல பரிமாணங்களுள், இறைவேண்டலின் அடிப்படைக் கூறுகளான ஆராதனை, இறைபுகழ்ச்சி, மன்னிப்பு, மன்றாட்டு, அர்ப்பணம் ஆகிய ஐந்தையும் சற்று ஆய்வு செய்வோம். இந்த ஐந்திலும் தலையானது Read More

2 – மாற்றம் தரும் மந்திரச் சொல்!

“சக்கேயு, விரைவாய் இறங்கி வாரும்; இன்று உமது வீட்டில் நான் தங்க வேண்டும்”  (லூக்கா 19:5).

கடந்த கட்டுரையில் இயேசுவின் தலைமைப் பண்புகளில் ‘மக்களை ஈர்க்கும் காந்த சக்தி’ Read More

தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவம் - 30

தத்துவாஞ்சேரியில் அருளானந்தர்

அணைக்கரையில் கொள்ளிடம் ஆறு இரு ஆறுகளாகப் பிரிந்து பாய்கின்றது. இவ்விரண்டு ஆறுகளின் இடைப்பட்ட படுகையில் தத்துவாஞ்சேரி என்ற ஊர் அமைந்துள்ளது. இவ்வூரைச் சுற்றி Read More

இறைவேண்டலின் பரிமாணங்கள்

1. இறைவேண்டல்

ஆர்வம்!

திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் 2025-ஆம் ஆண்டை, இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த 2025-ஆம் ஆண்டு யூபிலியாகக் கொண்டாட அழைப்பு விடுத்துள்ளார். அதற்கு ஆயத்தமாக Read More

தெய்வீகத் தடங்கள்

உட்புகுமுன்...

அன்பு வாசகர்களே,

நீங்கள் வாசிக்கும் ‘தெய்வீகத் தடங்கள்’ என்னும் இத்தொடர் 2014-ஆம் ஆண்டு வாழ்க்கையை உடைத்துப் போடும் சாவிற்கு, மிக அருகில் எடுத்துச் சென்ற Read More