அண்மை செய்திகள்

ஆண்டின் பொதுக்காலம் 19 ஆம் ஞாயிறு

 சாஞா 18:6-9, எபி 11:1-2, 8-12, லூக் 12:32-48

நம்பிக்கையின் பொருள்

நம்முடைய கிறிஸ்தவ மரபில் நம்பிக்கை என்ற வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறோம். இறையியல் மதிப்பீடுகளில் முதன்மையானதாக நம்பிக்கையைப் போற்றுகிறோம். Read More

கனடா திருத்தூதுப் பயணம்

கனடாவின் வரலாறு

கனடா என்பதற்கு, கிராமம், அல்லது குடியேற்றம் என்ற அர்த்தமாகும். 16 ஆம் நூற்றாண்டு முதல், 18ஆம் நூற்றாண்டின் துவக்கம் வரை, "கனடா" என்பது, புனித இலாரன்ஸ் Read More

!இலைகள் - தலைகள் ஜாக்கிரதை!

திராவிட நாணயத்தின் ஒருபக்கம் திமுக என்றால் அதன் மறுபக்கம் அதிமுக என்பதே உண்மை. இந்த இரண்டு திராவிடக் கட்சிகளையும் மீறி சாதிக் கட்சிகளும் தேசியக் கட்சிகளும் இங்கே Read More

ஆடம்பரத்திற்கா திருநிலையினர்?!

முன்னுரை

எனக்குத் தெரிந்த ஒரு பங்கின் அருள் காவலரது திருநாள் கொடி ஏற்றத் திருப்பலியில் கலந்துகொண்ட அருள்பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை 11. அத்தனை அருள்பணியாளர்களின் வருகையைப் பார்த்து அவ்வூர் மக்களுக்கு Read More