ஞாயிறு மறையுரைகள்

ஒன்றிப்பின் வழியே, இயேசுவின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற...

ஒன்றிப்பின் வழியே, இயேசுவின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற...

ஒவ்வோர் ஆண்டும் சனவரி 18 ஆம் தேதி முதல் 25 ஆம் தேதி முடிய சிறப்பிக்கப்படும் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு வாரம், ஜனவரி Read More

கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு இறைவேண்டல் வாரம்

மறைக்கல்வியுரை : கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு இறைவேண்டல் வாரம் கடந்த பல வாரங்களாக இறைவேண்டல் குறித்த தன் மறைக்கல்வி சிந்தனைகளை, தன் நூலக அறையிலிருந்தே வழங்கிவரும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், Read More

photography

உரோம் மாநகருக்கு திருத்தந்தையின் கிறிஸ்மஸ் பரிசு

உரோம் மாநகருக்கு திருத்தந்தையின் கிறிஸ்மஸ் பரிசு உரோம் மாநகரின் தெருக்களில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கென்று, கோவிட்-19 பெருந்தொற்றைப் பரிசோதிக்கும் நான்காயிரம் மருத்துவ பரிசோதனை பஞ்சுறைகளை (swab), தனது கிறிஸ்மஸ் பரிசாக Read More

photography

இறைவாக்கினர்களின் பரிந்துரையில் பிறந்த குழந்தைகளும், மரியாவின் ஒப்புதல் பெற்று குழந்தையாகப் பிறந்த இறைவனும்

இறைவாக்கினர்களின் பரிந்துரையில் பிறந்த குழந்தைகளும், மரியாவின் ஒப்புதல் பெற்று குழந்தையாகப் பிறந்த இறைவனும் சிந்தனைச் செல்வர் பேராசிரியர் அ.குழந்தை ராஜ்,  காரைக்குடி.

என்ன தலைப்பே தலைசுற்றுகிறதே என எண்ண வேண்டாம். Read More

பொதுக்காலம் 24 ஆம் ஞாயிறு

பொதுக்காலம் 24 ஆம் ஞாயிறு (சீஞா 27:30-28:7 உரோ 14:7-9 மத் 18:21-35) கடவுளிடமிருந்து இலவசமாகப் பெற்றதை இலவசமாகத் தருவோம்!

எழுபது முறை ஏழுமுறை மன்னித்தல்யூத ராபிகள், ஒரு யூதன் மூன்றுமுறை Read More

திருவழிபாட்டிற்கு பொது முன்னுரை 

திருவழிபாட்டிற்கு பொது முன்னுரை  அன்பார்ந்த இறைமக்களே!  ஆண்டின் பொதுக்கால 24ஆம் ஞாயிறு திருப்பலிக் கொண்டாட்டத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இன்றைய ஞாயிறு திருவழிபாடு நாம் இரக்கம் உள்ள மக்களாக, மன்னிப்பை தாரளமாக Read More

எம்மாவுஸ் சம்பவம் எடுத்துரைக்கும் உயிர்த்த இயேசுவின் பரிமாணங்கள்.

திப 2:14 22-28 1 பேது 1:17-21 லூக் 24:13-35

உயிர்ப்பு அனுபவம் உயிர்த்தபின் பூமியில் நாற்பது நாள்கள் வாழ்ந்த இயேசு தமது மாட்சியடைந்த உடலின் சில பரிமாணங்களைத் தெளிவாக்குகின்றார். Read More