ஞாயிறு மறையுரைகள்

உயிர்ப்பு 6ஆம் வாரம் - 09.05.2021

உயிர்ப்பு 6ஆம் வாரம் (திப 10:25-26, 34-35,44-48, 1 யோவா 4:7-10, யோவா 15:9-17)  -அருள்முனைவர் ஆ. ஆரோக்கியராஜ், OFM. Cap. அப்பழுக்கற்ற கடவுளன்பு கடவுளின் அன்புக்கு எல்லை இல்லை. அதற்கு Read More

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு (திப 9:26-31, 1 யோவா 3:18-24, யோவா 15:1-8) - 02.05.2021

பாஸ்கா காலம் 5ஆம் ஞாயிறு (திப 9:26-31, 1 யோவா 3:18-24, யோவா 15:1-8) கொடியோடு இணைய மறுக்கும் கிளைகள் இன்றைய சமுதாயத்தை வாட்டிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு தீக்குணம் அளவுகடந்த தனிமனித Read More

நல்லாயன் ஞாயிறு-  இறையழைத்தல் ஞாயிறு - 25.04.2021

பாஸ்கா காலம் 4ஆம் ஞாயிறு (திப 4:8-12, 1 யோவா 3:1-2, யோவா 10:11-18) நல்லாயன் ஞாயிறு-  இறையழைத்தல் ஞாயிறு கடவுள் என்னும் நல்லாயன் இது நல்லாயன் ஞாயிறு. விவிலியத்தில் காணப்படும் மிகச்சிறந்த உருவகம் Read More

பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு - 18.04.2021  எம்மாவுஸ் பாதையில் இயேசுவின் திருப்பலி - 11.04.2021

 

 

பாஸ்கா காலம் மூன்றாம் ஞாயிறு - 18.04.2021 

(திப 3:13-15, 17-19, 1 யோவா 2:1-5, லூக் 24:35-48)

எம்மாவுஸ் பாதையில் இயேசுவின் திருப்பலி இன்றைய நற்செய்தியில் எம்மாவுஸ் சென்ற இரு Read More

குருத்து ஞாயிறு - 28.03.2021

குருத்து ஞாயிறு

(எசா 50:4-7, பிலி 2:6-11, மாற் 14:1-15:47)

அருள்முனைவர்  M. ஆரோக்கியராஜ், OFM, CAP.

 

இறுதிப் பயணம்

பாடுகளின் துவக்கம்

இது இயேசுவின் எருசலேம் நோக்கிய இறுதிப் பயணம். Read More

ஒன்றிப்பின் வழியே, இயேசுவின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற...

ஒன்றிப்பின் வழியே, இயேசுவின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற...

ஒவ்வோர் ஆண்டும் சனவரி 18 ஆம் தேதி முதல் 25 ஆம் தேதி முடிய சிறப்பிக்கப்படும் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு வாரம், ஜனவரி Read More

கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு இறைவேண்டல் வாரம்

மறைக்கல்வியுரை : கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு இறைவேண்டல் வாரம் கடந்த பல வாரங்களாக இறைவேண்டல் குறித்த தன் மறைக்கல்வி சிந்தனைகளை, தன் நூலக அறையிலிருந்தே வழங்கிவரும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள், Read More

photography

உரோம் மாநகருக்கு திருத்தந்தையின் கிறிஸ்மஸ் பரிசு

உரோம் மாநகருக்கு திருத்தந்தையின் கிறிஸ்மஸ் பரிசு உரோம் மாநகரின் தெருக்களில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கென்று, கோவிட்-19 பெருந்தொற்றைப் பரிசோதிக்கும் நான்காயிரம் மருத்துவ பரிசோதனை பஞ்சுறைகளை (swab), தனது கிறிஸ்மஸ் பரிசாக Read More

photography

இறைவாக்கினர்களின் பரிந்துரையில் பிறந்த குழந்தைகளும், மரியாவின் ஒப்புதல் பெற்று குழந்தையாகப் பிறந்த இறைவனும்

இறைவாக்கினர்களின் பரிந்துரையில் பிறந்த குழந்தைகளும், மரியாவின் ஒப்புதல் பெற்று குழந்தையாகப் பிறந்த இறைவனும் சிந்தனைச் செல்வர் பேராசிரியர் அ.குழந்தை ராஜ்,  காரைக்குடி.

என்ன தலைப்பே தலைசுற்றுகிறதே என எண்ண வேண்டாம். Read More