மூவேளை செப உரை

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“அர்ப்பண வாழ்வுக்கு அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரின் வாழ்விலும், நல்ல பலனைத் தரும் வகையில் ஒவ்வொரு நாளும் இறையழைத்தல் என்ற வரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்; அது ஒவ்வொரு நாளும் Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“அன்னை மரியாவின் வாழ்வில் துயர் நிறைந்த வேளைகள் இருந்தன; இருளை நோக்கி நகர்ந்த நேரங்களும் இருந்திருக்கக்கூடும். ஆனால், அவர் எப்போதும் பணிவு என்னும் நற்பண்பிலிருந்து விலகவில்லை. Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“நற்செய்தியைப் படிப்பதும், அதனைத் தியானிப்பதும், அதுகுறித்து அமைதியாகச் செபிப்பதும், நல்ல வார்த்தைகளைச் சொல்வதும் கடினமான செயல்கள் அல்ல; நாம் அனைவரும் இதனை எளிதாகச் செய்ய முடியும்.”

Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்:

“ஒரு மனிதனின் மீறமுடியாத மாண்புக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்காததினால்தான், நம் சமூகத்தில் முதுமையைச் சுமையாக நோக்கும் போக்கு அதிகரித்து வருகிறது. இன்றைய காலகட்டத்தில் ‘நாம்’ என்பது Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“நல்ல உறவுகளே நமது மனித மற்றும் கிறிஸ்தவ வளர்ச்சிக்கும், முதிர்ச்சிக்கும் உயர் பாதை.”

- மே 6, சுவிஸ் மெய்க்காப்பாளர்களுக்கான செய்தி

“இயேசு நமக்காக எளிதில் Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“இளையோரே, நாம் அனைவரும் கடவுளின் அன்புக்குரிய குழந்தைகள் என்ற மாபெரும் கொடையைப் பெற்றுள்ளதால், அவருடைய மகிழ்ச்சியை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள அழைக்கப்பட்டுள்ளோம்.”

- ஏப்ரல் 29, வெனிஸ் நகர் இளையோருக்கான Read More

கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் பணி செய்வதே இடுக்கமான வாயில்

கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் பணிபுரிவதன் வழியாக இடுக்கமான வாயில் வழியே வருந்தி நுழையுங்கள் என்றும், கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி விழுமியங்களின்படி வாழ்க்கையை சரிசெய்து கொண்டு மீட்பு பெற முயலுங்கள் என்றும் Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“நமது சந்ததியினர் ஏராளமான இயற்கை வளங்களை நமக்கு விட்டுச் சென்றிருந்தாலும், நாம் அதனைப் பாதுகாப்பதை அறிந்திருக்கவில்லை. இப்பூமியைக் காக்கும் பாதுகாவலர்களாகவும், அதனை உருவாக்கும் கைவினைஞர்களாகவும் வாழ நாம் Read More

நம் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் மறையுரைகள், சிந்தனைப் பகிர்வுகள், மேலும் சுற்றறிக்கைகளின் இரத்தினச் சுருக்கம்

“இயேசு தீமையை வென்றார். சிலுவையை ஒரு பாலமாக மாற்றி, உயிர்ப்பை அடைந்தார். ஒவ்வொரு நாளும் அவரைப் புகழ்வதற்காகவும், போற்றுவதற்காகவும் நமது கைகளை அவரை நோக்கி உயர்த்துவோம்.”

- Read More